Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 18-06-1931

Excursie naar het mooie Westerwoldinger land.

WINSCHOTEN, 18 Juni. Gisteren maakte de Landbouwkundige Kring te Groningen een excursie naar het mooie Westerwoldinger land om er de ontginningen van den laatsten tijd te bezoeken. Onder de aanwezigen waren o.m. de heeren dr. K. Zijlstra, voorzitter van den landbouwkundigen kring, prof. O. de Vries, hoofddirecteur van het rijkslandbouwproefstation te Groningen, ir. Meijers, rijkslandbouwconsulent, J. Heidema, dir. Middelbare Landbouwschool te Groningen, benevens verschillende leden van den kring.

Woensdagmorgen gingen de deelnemers per autobus naar Jipsinghuizen. Aan de overzijde van de sluis kwam men al dadelijk aan een bedrijf, dat men in deze nog zoo onbekende streek niet had verwacht, n.l. het hoenderpark 'De Toekomst', van de heeren Wassenaar en de Vries, tevens een boerderij. Onder leiding van de heeren Prinsen en Kruiselbrink van de Ned. Heidemaatschappij en J. Siebring, dir. van de Landbouwschool te Vlagtwedde, werden daarna de ontginningen van de Ver. v. Groninger Gemeenten bezocht. Hoewel we midden in den zomer zitten, waren hier nog ongeveer 1000 werkloozen uit verschillende gemeenten aan den arbeid. Een rondgang werd gemaakt over de geheele ontginningsterreinen, tot men ten slotte in Sellingen weer in de meer bewoonde wereld kwam.

Vandaar werd het gezelschap per autobus naar het Weenderveld gebracht. De heer Reinders exploiteert thans ongeveer 300 bunder grond in het Weenderveld, waarvoor twee groote boerderijen zijn gebouwd.
De heer Reinders deed interessante mededeelingen over de ondervindingen die men had gedaan in verband met de bemesting en behandeling van den bodem.
Nadat een rondrit langs deze ontginningen was gemaakt, reed men naar het Weenderbosch, waar een kort bezoek werd gebracht.

De excursie werd voortgezet met een bezoek aan de Ontginningen in het Hebrecht. De Ver. v. Groninger Gemeenten heeft onlangs 450 H.A. van de z.g. 'private gronden' van Duitsche eigenaren aangekocht. Die zullen dezen winter door de Ned. Heide Mij. worden ontgonnen.
Thans staan er in het Hebrecht reeds 12 prachtige boerderijen.

Er werd een wandeling gemaakt langs de Oude Scheiding naar de ontgonnen gronden van de aardappelmeelfabriek 'Westerwolde'.
Dit trok vooral de aandacht van de deskundigen, omdat de fabriek goedgeslaagde proeven heeft genomen met bemesting van den bodem door bevloeiïng met afvalwater van de fabriek. In dit jaar zijn ook proeven genomen door de fabriek om de velden met dit afvalwater te besproeien, of eigenlijk te beregenen.

Bij de aardappelmeelfabriek Westerwolde eindigde de interessante excursie. De heer Zijlstra dankte de organisatoren van de excursie voor hun bemoeiingen.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's