Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Nieuwsblad van het Noorden 10-10-1925

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 9 October.

Veroordeeld werden:

Mannes T., 20 j., arbeider te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen, gedetineerd te Winschoten, wegens poging tot zware mishandeling op den marechaussee Cornelis Deij en wegens wederspannigheid tegen de politie tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. Eisch was 4 jaar.

Willem. W., 18 jaar, zonder beroep te Ter Apel en Jan W., 23 jaar, bankwerker te Ter Apelkanaal, beide gedetineerd te Winschoten, wegens inbraak in de woning van den gemeenteontvanger te Ter Apel en poging tot diefstal van geld uit de brandkast, ieder tot 8 maanden gev. straf met aftrek der prev. hecht.

Cornelis van D.. 34 jaar. turfventer te Winschoten, aldaar gedetineerd, wegens overtreding van art. 247 Wetboek van Strafrecht, tot 2 maanden voorwaardelijke gev. straf met een proeftijd van 3 jaren.

Daarop kwamen in behandeling de volgende zaken:

Diefstal van eene hoeveelheid turf.

Voor dit feit is ter verantwoording geroepen Hendrik H., 29 jaar, landbouwer te Stakenborg, gemeente Vlagtwedde.

De dagvaarding beschuldigt hem:
le. dat hij den 19e Mei j.l. te Vlagtwedde in het Weenderveld heeft doen wegnemen door zijn vader met 't oogmerk om zich wederrechtelijk toe te eigenen, ongeveer 1250 turven, toebehoorende aan een ander dan hem, beklaagde.

Getuige, Willem Brouwer, stelde een civiele vordering tegen bekl. Getuige zegt, dat pl.m. 3500 turven zijn weggenomen. Hij heeft toen een klacht ingediend bij de marechaussee. Hij had die turven zelf gegraven met zijn zoon.
Omdat ze verleden jaar niet droog zijn geworden, had hij ze laten staan.
Beklaagde merkt op, dat al wat getuige verklaart, onwaarheid is.

Getuige Alb. Voorthuis is een zwager van den bekl. Hij weet niet of bekl. turf heeft weggenomen van Brouwer. Zijn zwager, de bekl., zegt, dat ook zij daar turf hebben gegraven. Get. kan niet zeggen, dat bekl. zich aan diefstal heeft schuldig gemaakt. Brouwer had aldaar niet veel turf staan.

Opperwachtmeester H. Buurman zegt een klacht te hebben ontvangen van Brouwer; hij heeft den indruk gekregen, dat de turf aan dezen toebehoorde.
Bekl. blijft er bij, dat hij geen turf van Brouwer heeft weggehaald. Hij heeft wel last gegeven aan zijn vader om die turven weg te halen, die behoorden aan hem en aan Voorthuis.
Van Voorthuis had hij vergunning om die turven weg te halen. Hij wist wel, dat aldaar ook turf van Brouwer stond - 800 à 900 heeft zijn vader weggehaald, hij had ze aan zijn vader aangewezen.

De heer Brouwer vraagt f 15 schadevergoeding.
Het O. M. acht den bekl. schuldig en vordert veroordeeling tot 3 maanden gev.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's