Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Leeuwarder nieuwsblad 03-02-1925

De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen.

Omtrent de centrale werkverschaffing te Jispinghuizen (Gr.) deelt het Hbl. een en ander mee.

De loonen zijn berekend naar een grondtoon van 25 cent per uur. Ze zijn echter afhankelijk van de arbeidsprestaties en varieeren van f 7 tot f 20 per week. Deze som wordt meest bereikt door de menschen van Muntendan en Nieuwe Pekela, die de beste werkers zijn.

Onlangs is tot stand gekomen de 'Ontginnings-Maatschappij Vereenigde Groninger Gemeenten' met een kapitaal van f 100,000, gezeteld te Hoogezand. Dit bedrag was noodig voor de uitbreiding van het werk en voor den bouw eener groote boerderij in het Weenderveld, groot 58 bij 34 M. Daarbij zal 100 H.A. ontgonnen grond worden geëxploiteerd.
Winschoten ontgint zelf gronden in het Weenderveld.

In die boerderij kunnen des winters 400 arbeiders bij de werkverschaffing worden gehuisvest, terwijl ze des zomers vóór het bedrijf dienst zal doen.

De gemeenten moeten voor iederen werklooze, dien zij te werk willen stellen, f 100 storten: Groningen b.v. f 20,000, Onstwedde f 8000, enz.

Het Rijk stond al de bezittingen aan de Mij. af en draagt bij in de loonen en reiskosten der arbeiders. Groningen krijgt 35% subsidie, Wildervank 50%. Hoogezand 65%, Zuidbroek 70% en de overige gemeenten krijgen het maximum van 75% van loonen en reiskosten.

De arbeiders, van welke uit iedere gemeente vertegenwoordigd zijn, worden in barakken zooveel mogelijk plaatselijk ondergebracht. Een poging om mensen van gelijke kerkelijke en politieke richting bijeen te brengen, mislukte.

Er wordt thans 42½ uur gewerkt, binnenkort 50 uur. 's Morgens wordt een kwartier geschaft, het etensuur is van 12-1. Des namiddags is er geen schafttijd.
Op regendagen wordt 70 % van het loon betaald.

De mentaliteit der arbeiders is zeer goed; op een goeden gang van zaken wordt streng toegezien. Wie beschonken op het werk komt, krijgt ontslag, zooals reeds vijfmaal is voorgekomen.

In het Weenderveld is thans 37 H.A. bezaaid met rogge, die er goed voorstaat; nog 30 H.A. zal met aardappelen en haver worden bepoot en bezaaid.

De Mij. bezit 73 H.A. in het Jipsinghuizer- en 200 H.A. in het Weenderveld terwijl de Mij. daar nog 200 H.A. woesten grond zal onteigenen.

 

Het Vaderland 03-02-1925

De stakende werloozen ontslagen.

Bij de centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen zijn ongeveer 350 arbeiders, werkzaam in het Weenderveld, die Vrijdag j.l. hebben gestaakt, door den Minister ontslagen.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's