Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 28-01-1925

Uit de strafkolonie Jipsinghuizen

Een gelukkige vergissing

Wat j.l. Zaterdag is medegedeeld, blijkt een vergissing te zijn.
De 'stervende arbeider' is niet gestorven, maar is aan de beterende hand. Heel onmogelijk was het echter niet, want menigeen was de meening toegedaan, dat de man was overleden.
De man, een nog jonge flinke kerel, was er anders erg aan toe.

Een feit blijft het echter, dat zoon erge zieke van doktershulp bleef verstoken en dat men voor dergelijke gevallen in het geheel geen goed en voldoende transportmateriaal heeft.

Op de werkverschaffing van Weenderveld is men Zaterdagmorgen j.l. in verzet gekomen tegen de nieuwe regeling van de minister, v.n. tegen de 2,25 uur langer werktijd. Die nieuwe regeling, waarop dan voorkomen de toeslagen en de 2,25 uur werktijdverlenging, werden Donderdags, den 22en Januari aan de keeten opgehangen. Ja, wat moest men.

Speciaal de Muntendammers en Veendammers waren genegen om niet langer te werken.
De Zaterdagmorgen kwam en dezen gaven, toen de gewone tijd was aangebroken, door roepen en teekens te kennen, dat het welletjes was.
Gevolg was dan ook, dat het grootste gedeelte er de schop bij neer gooide en het verdomde verder te werken.

Treurig is het, dat van de Groningers, naar men vermeld een 75- tal, net deden of hun neus bloedde en... door bleven werken omdat ze bang waren de f 1,50 toeslag te verliezen, terwijl er niet aan werd gedacht, dat deze toeslagen naar mate de dagen langer worden, verdwijnen.

Nadat men zich had gewasschen en gereed gemaakt, ging men naar de directiekeet om geld te ontvangen, waar de chef Burema hun gelastte om weer aan 't werk te gaan. Het was een regeling van den minister, de tram was op 4.18 besteld, enz... men verspeelde de f 1,50 toeslag.
Gevolg was dan ook dat de menschen weer naar het werk gingen, echter niets meer konden doen, daar de vastgestelde tijd alreeds was begonnen.

De fooi, de f 1,50, was echter gered. Hierna moest men 1½ uur wachten op geld. Grieven hierover zouden door den chef worden ingediend bij den minister. Van het bestuur van de tewerkgestelden (genaamd 'het Heidebloempje') wilde hij niets weten. Te Winschoten moest men 5 kwartier op den trein wachten in plaats van 24 minuten, zooals de circulaire aangaf. Hier stond ook niet in, dat men geen lokalen in Winschoten mocht bezoeken en geen onnoodige uitgaven doen.
Uit bovenstaande blijkt het, dat het onder de arbeiders op de werkverschaffing nog lang niet in orde is.

Wanneer krijgt men het nu eens in zijn hersens, om met elkaar gezamenlijk één front te vormen tegen de machten die samenspannen om de arbeiders neer te houden en te beknibbelen? Dat men zich niet van elkander laat halen door 'fooien', als reeds eerder genoemd. Al die lapmiddelen helpen niets.

Eischt op, hetgeen je toekomt, stelt heele eischen, maar geen halve.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's