Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 17-01-1925

De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld

(C.d.W.) We leven jn een stadium van uitbuiting en dwang. In het bijzonder de werkloozen en de tewerk gestelden bij de z.g.n. werkverschaffing. Een van de laatste uitvindingen van de machthebbers en uitbuiters is wel dat men ons laat werken en op het eind van de week zonder een cent naar huis laat gaan. Het loon wordt dan op een andere manier uit betaald.

Zoover gaan de heeren, dat we onze in zweet en bloed verdiende penningen nog niet eens naar huis mogen brengen. Voor zoover men ons inlichtte, is dit het werk van den geachten heer burgemeester der gemeente Winschoten.

Deze burgemeester had klachten ontvangen, dat de arbeiders onderweg uit de tram sprongen en op een draf naar de kroeg liepen, ik heb de menschen gevolgd, maar ik heb niet éné in de kroeg zien gaan, maar wel naar den barbier, om zich te laten scheren. Misschien mag een werklooze dat ook al niet! En het zou kunnen zijn, dat een enkele niet geheel van drank vrij is. Maar dat is dan toch geen motief, om de geheele massa er voor te laten bloeden!

Van de 100 arbeiders gaan er 90 Winschoten in, om een stuk brood te koopen en den honger te stillen, wat nu niet meer kan. Men vertrouwt ons ons eigen verdiend geld niet toe van het Weenderveld naar Groningen.

M.i. loopt de instelling zoo vast als een muur, wat maar goed is ook, want er moet een massaal verzet komen van de zijde der arbeiders tegen die dwangmaatregelen, onze kameraden van het werk op Jipsinghuizen zijn de vorige week Vrijdag in staking gegaan, o.a. om de slechte toestanden en het karig loon.
Laten we te samen protesteeren en de gemeenten er op wijzen, dat de toestand onhoudbaar is, ook wegens de korte werktijden, waar al eerder op gewezen is, wat in het vergeetboek schijnt te zijn geraakt.

Laat de gedachte in ons leven, dat eenmaal de dag voor ons aanbreekt van overwinning op onze uitzuigers. Wij hebben niets te verliezen dan onze ketenen en een wereld te winnen.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's