Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De tribune 12-07-1924

Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld.

Maandagmorgen j.l. te half acht zijn 117 man naar bovengenoemde 'strafkolonie' vertrokken.
Bij die 117 man bevonden zich degene van de vorige week. Waren er de vorige week 100 man opgeroepen, deze Maandag moesten er 200 menschen heen. Zoodat van de 300 arbeiders er maar 117 heengingen.
Och het kan ons reactionair college niets schelen hoeveel of er heen gaan hoofdzaak voor hun is dat de steunverleening door deze maatregelen foetsie gaan.

Naar ons werd verteld, had een groot deel der arbeiders de vorige Zaterdag het plan, om deze Maandag niet meer heen te gaan.
De Bestuurders van de Gron. Best. Bond waren echter gekomen en raadde hun aan, om wel heen te gaan.
Ze zouden probeeren om 's Maandagavonds in de Gemeenteraad een kwartje per uur voor hun los te zien krijgen.
Dan zouden, aldus de heer Zuidema, weth. v.d. Berg en mej. Van Gilse niet aanwezig zijn en de heeren Kok en Arkes zouden er wellicht voor stemmen.

Dus het gevolg was dat de menschen dezen morgen present waren.
Wel was het een mopperen van belang. Dan klonk: 'Zuidema, je moet het doen vanavond hoor,' daar klonk het weer: 'ben jij nou een leider.'
Eén man hield hem zelfs de vuist onder de neus hij huilde als een kind. 'Zuidema!', aldus de man, 'je moet je best doen hoor, ik heb mijn vrouw en kinderen te lief om ze zoo achter te laten.'
Koppen staken uit coupéraampies, die dreigementen uitten.

De heer Kok was zoo benauwd, dat hij plotseling verdwenen was. ...
Naar wordt gezegd, was ie in een wagon gevlucht.
Half acht vertrok de trein, in zich bergende een hoop wrok en leed.

Ja heeren bestuurders het begint te rommelen. Dat is een gevolg van jullie misselijke 'zoete jongens politiek.'

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's