Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De Noord Ooster 25-06-1925

Autotocht naar de werkverschaffing.

Hoogezand, 19 Juni.
Donderdag maakte de Raad van Hoogezand, vergezeld door een deel der Werkloozen-commissie en den heer Jonker uit Sappemeer, onder leiding van den heer U. D. Reinders, een autotocht naar de werkverschaffing te Jipsinghuizen en Weenderveld.

De tocht had plaats per "Gado".
Het eerst werd de ontginning te Weenderveld bezocht. In oogenschouw werden genomen de enorme schuur, de gecultiveerde en ongecultiveerde gronden, de keten voor de werkloozen enz.
Zonder uitzondering was men vol bewondering over de resultaten van een samenwerking tusschen een sterk organiseerend vermogen en overheidskapitaal.

Waar voor ruim een jaar nog niet anders was te zien dan woeste onontgonnen gronden, waait nu het koren en bloeien nu de aardappelvelden in een kwaliteit, welke weinig en soms in 't geheel niet onderdoen voor die in de Veenkoloniën.
De heer Reinders lichtte een en ander toe op de rondreis per wipkar over de ontginning.

Na het Weenderveld werd Jipsinghuizen bezichtigd. Deze ontginning is veel kleiner dan de eerste. Ofschoon volgens den leider v/d tocht, de gronden hier van betere kwaliteit zijn, dan in 't Weenderveld, kan men toch nog niet bogen op de gunstige resultaten als daar.

De tocht was zeer leerzaam en interessant.
De heer Reinders is een gastheer, met wien men uit kan gaan. Om alles werd gedacht - en de inwendige mensch werd niet vergeten.
De "Gado"-wagen en -chauffeur werkten beiden tot volle tevredenheid.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's