Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De Noord Ooster 12-05-1927

Mijnheer de Voorzitter!

Het is geen kunst, mijnheer de Voorzitter, heeft de Groningsche schrijver Geert Teis gezegd in het blijspel van Mans Wils, het is geen kunst ho-ho te roepen als je met de wipkar in den onderwal ligt.

Deze wipkarphilosophie is niet enkel geschreven voor boeren. Nog juist dezer dagen heb ik de zeer democratische neigingen van den blootshoofdsminister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw gekenschetst en deze worden nog weer bevestigd en versterkt door het feit, dat Z. Excell. zoomaar op een wipkar het Weenderveld in is gereden.

Het is goed afgeloopen. De minister heeft geen ho-ho behoeven te roepen.
Ik weet niet, mijnheer de Voorzitter, of U wel eens op een wipkar hebt gezeten. Het kan een riskant vermaak worden, als de ijzeren pen, die den bak verbindt met het onderstel, los geraakt en het voertuig de juistheid van den naam wipkar demonstreert.
Nooit beter dan onder die omstandigheden beseft men, wat het zeggen wil, op de wip zitten.

Een minister van Landbouw moet van tijd tot tijd aan den lijve gevoelen, wat er in den boer omgaat. Ik weet niet of de Minister ook over veldkeien is gereden ; indien zulks niet is geschied, heeft hij in dit opzicht toch nog niet alle emoties van den landbouwer gevoeld.
Mijnheer de Voorzitter, neemt U voor de aardigheid eens de proef. Zoekt U zich ergens een boerendorp uit waar de straat geplaveid is met Drentsche veldkeien. Bestijgt U eens de blauwe zegekar - mijnheer de Voorzitter - en probeert U iets te zingen.
Het is ongelooflijk, zoo valsch als U dan zingt. Uw stem vibreert, uw kaken rammelen. Bij zoo'n gelegenheid, mijnheer de Voorzitter, denkt ook Minister Kan aan de versregels van Poot:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen.

Achteraf echter, mijnheer de Voorzitter, constateert U, wanneer U met een vaart van 75 KM. weer naar de stad tuft: Een Rolls Royce is toch ook een goede kar !

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's