Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

De Noord-Ooster 10-02-1931

Beoogde overname.

HOOGEZAND, 9 Febr. - Een consortium van belangstellenden beoogt de overname van de vaste goederen van de afd. Centraal Groningen van de N.V. Ontginnings-Mij. 'De Vereenigde Groninger Gemeenten'.
Dit complex van gronden van 321 H.A. met gebouwen is gelegen en staande in het zoogenaamde Weenderveld onder de gemeente Vlagtwedde op c.a. 2 K.M. afstand van den harden weg.
Naar verluidt is als koopprijs een som, waarvan de rente, naar 4½% berekend incl. de vaste jaarlijksche onkosten, neerkomt op f 55 per H.A.
De waterschapslasten bedragen ca. f 17 per H.A., terwijl gedurende 28 jaren vrijdom van verhoogde grondbelasting zal worden genoten ingevolge art. 38 der wet op grondbelasting wegens ontginning van woeste gronden.

De huurprijs, die onder deze omstandigheden door de boeren wordt betaald, bedraagt over de jaren 1921-1931 f 50 per H.A.
Tengevolge van de crisis in den landbouw werd over het laatste huurjaar een reductie van 25 % op deze huursom toegestaan.

Deze gronden zijn in de jaren 1924-1931 door middel van werkloosheidsbestrijding door bovengenoemde Ontginnings-Mij., die bijna uit de geheele provincie Groningen de arbeiders te werk stelt, ontgonnen.
Het terrein is door wijken doorsneden, waardoor de oogst gemakkelijk kan worden afgevoerd.
Over een oppervlakte van 9 H.A. is het land voor cultuurdoeleinden ongeschikt en slechts voor bebossching te gebruiken.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's