Weenderveld


Weenderveld

Werkverschaffing en ontginning.

Algemeen Handelsblad 10-01-1931

Stakende Werkloozen.

Onder de te werk gestelde werkloozen in het Jipsinghuizerveld is een staking uitgebroken.
De stakers trokken gisteren naar het Weenderveld om de daar werkende werkloozen op te wekken zich bij de beweging aan te sluiten.
De eisch is hooger loon en betere arbeidsvoorwaarden. De werklooze arbeiders worden tevens opgewekt tot bijwoning van protestvergaderingen in de steden.

Algemeen Handelsblad 12-01-1931

Staking bij de Werkverschaffing

Omtrent de staking bij de werkverschaffing te Vlagtwedde kunnen wij nog melden, dat er vanmorgen nog niet werd gewerkt. Zaterdag is ook aan de werkwillige arbeiders medegedeeld, dat wegens de vorst het werk voorloopig moest worden gestaakt. Het lag echter in de bedoeling, nu de vorst weer geweken is, het werk vandaag nog te hervatten. De arbeiders uit Vlagtwedde en omgeving zouden dus vermoedelijk vanmiddag weer aan den arbeid gaan, alle anderen morgen, uitgezonderd echter de 257 man, die Zaterdag het werk hebben neergelegd. Zij zullen van het werk blijven uitgesloten in afwachting van de beslissing van den minister.

Ter kenschetsing van den omvang van het conflict deelen wij mede, dat er te Jipsinghuizen en Weenderveld ongeveer 1200 arbeiders werkzaam waren.

Omtrent de oorzaak van het conflict vernemen wij, dat een arbeider uit Finsterwolde een opruiend manifest heeft verspreid. Hij werd daarover wel ernstig onderhouden, maar nog niet ontslagen. Hij wist echter anderen op te wekken, met hem het werk neer te leggen. De arbeiders uit Vlagtwedde en omstreken lieten zich daartoe echter niet overhalen. Zij waren van goeden wille en hebben zich geschoven tusschen de dreigende stakers en de bedreigde opzichters. Bovendien staat vast, dat ook onder de stakers elementen waren, die zich niet hebben durven verzetten tegen het drijven van de oproerkraaiers en daarom mee zijn gegaan.

 

Kanalisatie van Westerwolde 31-05-1894
Landbouwvergadering 28-12-1910
Landontginning, als rendabele geldbelegging 19-08-1915
Verblijf ontzegd 25-09-1915
Werkverschaffing 28-02-1924
Naar de 'strafkolonie' van Jipsinghuizen en Weenderveld 12-07-1924
Verkoop Ontgonnen Grond 14-07-1924
Vergadering Gemeenteraad Winschoten 21-08-1924
Uit den Gemeenteraad Vlachtwedde 05-11-1924
Gemeenteraad Winschoten 26-11-1924
Waterschap 'Westerwolde' 15-12-1924
Arrond. Rechtbank Winschoten 24-12-1924
De strafkolonisten van Jipsinghuizen onder curatele gesteld 17-01-1925
Een stervende arbeider op een kruiwagen vervoerd 24-01-1925
Uit de strafkolonie Jipsinghuizen 28-01-1925
Het ontstaan dezer werkverschaffing 30-01-1925
De centrale werkverschaffing te Jipsinghuizen 31-01-1925
Moeilijkheden in Jipsinghuizen 02-02-1925
De centrale werkverschaffing te Jispinghuizen 03-02-1925
Een kleine veldslag tegen onderkruipers 03-02-1925
Ongeveer 350 arbeiders ontslagen 04-02-1925
De staking op de strafkolonie 14-02-1925
De Hel van Jipsinghuizen 23-02-1925
De knoet van het noorden 21-03-1925
Uit Winschoten meldt men ons 09-04-1925
De staking der veenarbeiders 18-04-1925
Autotocht naar de werkverschaffing 20-06-1925
Aanbesteding twee ontginnings boerderijen 27-08-1925
Diefstal van eene hoeveelheid turf 10-10-1925
Vergadering Waterschap Westerwolde 29-01-1926
Excursie ontginningen Weenderveld 26-06-1926
De bestrijding van de werkloosheid 15-07-1926
Het bezoek van Minister Kan 10-05-1927
Mijnheer de Voorzitter! 12-05-1927
Een bezoek aan de ontginning Weenderveld 27-07-1927
Nederl. Heide-Maatschappij 03-08-1927
Gemeentelijk Nieuws Hoogezand 06-08-1927
Het werk der werkloozen 23-02-1928
Welvaartspolitiek op het land 14-03-1928
Ernstig auto-ongeluk 03-04-1928
't Oude landschap 05-07-1928
De werkverschaffing v. de provincie Groningen 10-11-1928
Kijkje in Westerwolde 11-06-1929
Het Landschap Westerwolde 28-09-1929
Ontginningen in Groningen 03-11-1929
Stakende Werkloozen 10-01-1931
Beoogde overname 10-02-1931
Verkoop van ontgonnen gronden 07-03-1931
Ontgonnen gronden verkocht 14-03-1931
Feest te Jipsingboertange 25-03-1931
Excursie van eenige raadsleden 30-04-1931
Excursie naar het mooie Westerwoldinger land 18-06-1931
Lezing door J. Buiskool 09-03-1932
Eindles Lagere Landbouwschool 05-05-1934
Verkoop gronden 06-09-1934
Zonder meer geschorst 01-10-1935
Diploma-uitreiking 01-05-1936
Ruimer perspectief door ontginningen 28-07-1936
Vos werd haasje 05-01-1963
Vaste land-arbeider 13-11-1964
Boeldag Weenderveld 03-07-1982
Boeldag Weenderveld 06-11-1982

 

 


© weenderveld.nl - disclaimer - deze site bestaat uit 68 pagina's